Miasto: Wrocław

Ulica:

Liczba mieszkań: 54

Termin oddania do użytkowania: 2005