Miasto: Łódź

Ulica: Zakładowa 

Liczba mieszkań: 42 

Termin oddania do użytkowania: 2004