Miasto: Łódź

Ulica: Ketlinga/Juranda ze Spychowa

Liczba mieszkań: 121

Liczba lokali usługowych: 1

Termin oddania do użytkowania: 2015