Miasto: Poznań

Ulica: ul. Jeleniogórska 1/3A, 1/3D

Liczba mieszkań: 170

Liczba lokali usługowych: 4

Termin oddania do użytkowania: 2019