Miasto: Poznań

Ulica:

Liczba mieszkań: 170

Liczba lokali usługowych: 4

Termin oddania do użytkowania: 2019