Miasto: Stegna

Liczba mieszkań: 104

Termin oddania do użytkowania: 2021