Miasto: Wrocław

Ulica:

Liczba mieszkań: 199

Liczba lokali usługowych: 7

Termin oddania do użytkowania: 2016