Miasto: Łódź

Ulica: Oleńki Billewiczówny

Liczba mieszkań: 42

Termin oddania do użytkowania: 2002