Miasto: Łódź

Ulica: Kaczeńcowa

Liczba mieszkań: 139

Liczba lokali usługowych: 1

Termin oddania do użytkowania: 2007