Miasto: Poznań

Ulica:

Liczba mieszkań: 98

Termin oddania do użytkowania: 2008