Miasto: Poznań

Ulica: ul. Jeleniogórska 1/3B, 1/3E

Liczba mieszkań: 188

Liczba lokali usługowych: 4

Termin oddania do użytkowania: 2017