Miasto: Stegna

Liczba lokali: 104

Termin oddania do użytkowania: 2021