Miasto: Wrocław

Ulica:

Liczba mieszkań: 87

Liczba lokali usługowych: 1

Termin oddania do użytkowania: 2003