Miasto: Kraków

Ulica:

Liczba mieszkań: 198

Liczba lokali usługowych: 26

Termin oddania do użytkowania: 2012