Miasto: Kraków

Ulica:

Liczba mieszkań: 252

Liczba lokali usługowych: 25

Termin oddania do użytkowania: 2015