Miasto: Gdynia

Ulica: Australijska 24/26

Liczba mieszkań: 54

Termin oddania do użytkowania: 2022