Miasto: Wrocław

Ulica:

Liczba mieszkań: 116

Liczba lokali usługowych: 6

Liczba wybudowanych domów: 18

Termin oddania do użytkowania: 2003