Miasto: Warszawa

Ulica:

Liczba mieszkań: 118

Liczba lokali usługowych: 1

Termin oddania do użytkowania: 2007