Miasto: Warszawa

Ulica:

Liczba mieszkań: 119

Liczba lokali usługowych: 5

Termin oddania do użytkowania: 2008