Miasto: Poznań

Ulica:

Liczba mieszkań: 133

Termin oddania do użytkowania: 2015