Miasto: Gdynia

Ulica: Rozewska

Liczba mieszkań: 74

Termin oddania do użytkowania: 2019