Miasto: Wrocław

Ulica:

Liczba mieszkań: 77

Liczba lokali usługowych: 4

Termin oddania do użytkowania: 2014