Miasto: Kraków

Ulica:

Liczba mieszkań: 148

Termin oddania do użytkowania: 2002