Miasto: Kraków

Ulica:

Liczba mieszkań: 33

Liczba lokali usługowych: 12

Termin oddania do użytkowania: 2004