Miasto: Kraków

Ulica:

Liczba mieszkań: 268

Termin oddania do użytkowania: 2007