Miasto: Kraków

Ulica:

Liczba mieszkań: 52

Liczba lokali usługowych: 24

Termin oddania do użytkowania: 2008